KOBYDA, Simon. Webová aplikace pro správu certifikátů [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/194999. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Radek Burget.

Uložit do Citace PRO