KOTRÁŠ, Jan. Security and Performance Testbed for Simulation of Proof-of-Stake Protocols [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195011. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Kamil Malinka.

Uložit do Citace PRO