BYRTUSOVÁ, Dana. Studium produkce beta-glukanů a dalších polysacharidů pomocí kvasinek a mikrořas [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195018. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Ivana Márová.
Uložit do Citace PRO