HŮLKA, Tomáš, Radomil MATOUŠEK, Ladislav DOBROVSKÝ, Monika DOSOUDILOVÁ a Lars NOLLE. Optimization of Snake-like Robot Locomotion Using GA: Serpenoid Design. Mendel [online]. Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2020, 26(1), 1-6 [cit. 2021-11-27]. ISSN 2571-3701. Dostupné z: doi:10.13164/mendel.2020.1.001
Uložit do Citace PRO