MACHALA, Jan. Customer Experience in Shared Economy: Recommendations for Companies. Trendy ekonomiky a managementu [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2020, XIV(35), 73-78 [cit. 2021-11-30]. ISSN 1802-8527. Dostupné z: doi:10.13164/trends.2019.35.73

Uložit do Citace PRO