KOLČAVOVÁ, Radana, ed. Výroční zpráva o činnosti Vysokého učení technického v Brně za rok 2018. 2018. Vysoké učení technické v Brně, 2019, 110 s. ISBN 978-80-214-5644-0. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/11012/195032

Uložit do Citace PRO