KOUDELOVÁ, Radana, ed. Výroční zpráva o činnosti Vysokého učení technického v Brně za rok 2019. 2019. Vysoké učení technické v Brně, 2020, 118 s. ISBN 978-80-214-5859-8. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/11012/195034

Uložit do Citace PRO