NOVOTNÝ, Maximilián. Distribuce organické hmoty vzorku biouhlu [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195041. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Michal Kalina.
Uložit do Citace PRO