ČERNÝ, Pavol. Využití metod izolace a frakcionace pro stanovení obsahu huminových látek v jihomoravském lignitu [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195043. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Vojtěch Enev.

Uložit do Citace PRO