LANŽHOTSKÁ, Aneta. Senzorické hodnocení různých typů masných výrobků [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195050. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Pavel Diviš.

Uložit do Citace PRO