KAŠPAROVÁ, Jarmila. Využití biouhlí jako sorpčního materiálu pro odstranění syntetických vonných látek z vod [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195061. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Ludmila Mravcová.
Uložit do Citace PRO