SEIDLOVÁ, Kateřina. Zisk a komplexní charakterizace extraktů aronie [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195062. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Mária Veselá.

Uložit do Citace PRO