POKORNÝ, Josef. PROGRAM PROCESSING DATABASE DATA FOR CALCULATION OF SPECTRAL LINES WIDTH AND SHIFT IN PLASMA. Plasma Physics and Technology [online]. ČVUT, 2017, 4(3), 277-280 [cit. 2021-7-30]. ISSN 2336-2626. Dostupné z: doi:10.14311/ppt.2017.3.277
Uložit do Citace PRO