LUKSCH, Vojtěch. Obec [online]. Brno [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195071. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér malířství 1. Vedoucí práce Vasil Artamonov.

Uložit do Citace PRO