PECA, Václav. Žonglérské míčky Infinity [online]. Brno [cit. 2022-09-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195080. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér grafického designu 1. Vedoucí práce Zuzana Kubíková.

Uložit do Citace PRO