POLÁCH, Jakub. Výstup: coolervoucí důkazní materiál akademicko-onlinové validace [online]. Brno [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195082. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér grafického designu 1. Vedoucí práce Zuzana Kubíková.

Uložit do Citace PRO