SRBOVÁ, Kateřina. The Contemporary System of Fashion [online]. Brno [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195083. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér grafického designu 1. Vedoucí práce Zuzana Kubíková.

Uložit do Citace PRO