KRALOVIČ, Ľubomír. Vnútorný portrét [online]. Brno [cit. 2021-11-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195088. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér sochařství 1. Vedoucí práce Michal Gabriel.
Uložit do Citace PRO