VALDEZ JARANDILLA, Fernando Hugo. Vývoj problémů současných měst v Jižní Americe * Město La Paz [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1951. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování V. Vedoucí práce Maxmilian Wittmann.
Uložit do Citace PRO