KORČEK, Jakub. Analýza vzorků cibule a česneku různého geografického původu [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195104. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Pavel Diviš.

Uložit do Citace PRO