MARŠÁLEK, Blahoslav. Příprava a testování velkoplošných vrstev oxidu titaničitého [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195112. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Michal Veselý.

Uložit do Citace PRO