LORENC, Pavel. Studium relaxačních vlastností hydrogelů s využitím reologických technik [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195117. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Jiří Smilek.
Uložit do Citace PRO