VOZÁRIK, Andrej. 3D tisk komplexných štruktúr s využitím fotopolymerných materiálov [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195120. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Josef Jančář.

Uložit do Citace PRO