TIŠNOVSKÝ, Michal. Hydratace oxidu hořečnatého v polopáleném dolomitu [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195131. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Petr Ptáček.
Uložit do Citace PRO