DOBIÁŠOVSKÝ, Jiří. Návrh a Konstrukce reproduktorové ozvučnice transmission line [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195140. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Miroslav Balík.

Uložit do Citace PRO