MITRO, Michal. Planetary Thermodynamics: Energy Justice [online]. Brno [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195152. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér intermédií. Vedoucí práce Pavel Sterec.
Uložit do Citace PRO