KADAŇKA, Petr. SASHA [online]. Brno [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195157. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér herních médií. Vedoucí práce Vojtěch Vaněk.
Uložit do Citace PRO