GORCHAKOVA, Kseniia. MODULÁRNÍ BYDLENÍ [online]. Brno [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195161. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér produktového designu. Vedoucí práce Ondřej Tobola.
Uložit do Citace PRO