HOVĚŽÁKOVÁ, Ilona. Výstava - VVČSKSU [online]. Brno [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195163. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér video. Vedoucí práce Martin Mazanec.
Uložit do Citace PRO