MÁČALA, Jakub. Studium stability vezikulárních systémů pomocí technik fluorescenční spektroskopie [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195164. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Filip Mravec.
Uložit do Citace PRO