MICHÁLEK, Jakub. Software pro ovládání a správu inteligentních prvků domácnosti [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195171. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Petr Musil.
Uložit do Citace PRO