BUCHTA, Martin. Kódování 4K videa v reálném čase s technologií NVENC [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195174. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Petr Kříž.
Uložit do Citace PRO