HOLGATE, David a Josef ŠLAPAL. Professor Eraldo Giuli is eighty. 9. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2020, 1-2. ISSN 1805-3629. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/11012/195177

Uložit do Citace PRO