HAUGE, Kjetil K. Who are the real top scorers: Algorithmically resorting a top scorer list by a limited set of preference assumptions. Mathematics for Applications [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2020, 9(1), 17-30 [cit. 2023-03-21]. ISSN 1805-3629. Dostupné z: doi:10.13164/ma.2020.02

Uložit do Citace PRO