KISELA, Tomáš. On stability of delayed differential systems of arbitrary non-integer order. Mathematics for Applications [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2020, 9(1), 31-42 [cit. 2023-01-31]. ISSN 1805-3629. Dostupné z: doi:10.13164/ma.2020.03

Uložit do Citace PRO