STOPJAKOVA, V., M. KOVAC a M. POTOCNY. On-chip Energy Harvesting for Implantable Medical Devices. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2020, 29(2), 269-284 [cit. 2021-11-30]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2020.0269

Uložit do Citace PRO