KARTCI, A., N. HERENCSAR, J. T. MACHADO a L. BRANCIK. History and Progress of Fractional-Order Element Passive Emulators: A Review. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2020, 29(2), 296-304 [cit. 2021-11-27]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2020.0296
Uložit do Citace PRO