KUMAR, M., G. SEN, Sk N. ISLAM, S. K. PARUI a S. DAS. Miniaturization and Harmonic Suppression of Power Divider using Coupled Line Section for High Power Applications. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2020, 29(2), 336-342 [cit. 2021-11-27]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2020.0336
Uložit do Citace PRO