SHHAB, L., A. RIZANER, A. H. ULUSOY a H. AMCA. Suppressing the Effect of Impulsive Noise on Millimeter-Wave Communications Systems. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2020, 29(2), 376-385 [cit. 2021-11-30]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2020.0376

Uložit do Citace PRO