PARIDA, R. K., R. SWAIN, D. C. PANDA a R. K. MISHRA. A Broadband High Gain Circularly Polarized Antenna System for Cognitive Radio. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2020, 29(3), 486-493 [cit. 2022-05-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2020.0486

Uložit do Citace PRO