BOUAZZA, H., A. LAZARO, M. BOUYA a A. HADJOUDJA. A Planar Dual-Band UHF RFID Tag for Metallic Items. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2020, 29(3), 504-511 [cit. 2022-05-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2020.0504

Uložit do Citace PRO