TEPECIK, C., I. NAVRUZ a O. T. ALTINOZ. Atmospheric Refractivity Estimation from Radar Sea Clutter Using Novel Hybrid Model of Genetic Algorithm and Artificial Neural Networks. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2020, 29(3), 512-520 [cit. 2022-05-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2020.0512

Uložit do Citace PRO