SHEIKH, T. A., J. BORA a M. A. HUSSAIN. A Novel User and Antenna Selection Techniques in Massive MIMO 5G Wireless Communication System. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2020, 29(3), 548-554 [cit. 2022-06-27]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2020.0548

Uložit do Citace PRO