AMALORPAVA MARY RAJEE, S. a A. MERLINE. Machine Intelligence Technique for Blockage Effects in Next-Generation Heterogeneous Networks. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2020, 29(3), 555-562 [cit. 2022-05-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2020.0555

Uložit do Citace PRO