ZHU, C., M. SONG a X. DANG. Design of OAM Beam Directional Modulation Signal in Communication and Guidance Integration. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2020, 29(3), 563-572 [cit. 2022-05-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2020.0563

Uložit do Citace PRO