XU, Z. J., W. D. LU, Y. GONG, J. Y. HUA a W. B. JIN. A Covert Communication System Using Non-Zero Mean Normal Distributions. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2020, 29(3), 580-588 [cit. 2021-11-30]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2020.0580

Uložit do Citace PRO