KREJČÍ, Jan, Hedvika KOVANDOVÁ, Jan KOVANDA a Hynek PURŠ. Kolize železničního a silničního vozidla, popis experimentu. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2014, 25(2-3), 151-157 [cit. 2022-05-27]. ISSN 1211-443X. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195223

Uložit do Citace PRO