KLIKA, Pavel. Podlahové plochy a zastavěné plochy dle předpisů. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2014, 25(2-3), 158-167 [cit. 2021-12-06]. ISSN 1211-443X. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195224

Uložit do Citace PRO