KUBÍČEK, Josef. Vztah nájemného a ceny pozemku podle jeho účelu užití pro Prahu, Brno a Olomouc. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2014, 25(2-3), 174-185 [cit. 2021-11-30]. ISSN 1211-443X. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195226

Uložit do Citace PRO