BRADÁČ, Albert a Vlasta SCHOLZOVÁ. Změny předpisů pro oceňování nemovitých věcí od 1. 10. 2014. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2014, 25(2-3), 92-103 [cit. 2020-10-27]. ISSN 1211-443X. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/195234
Uložit do Citace PRO